Τα δικαστήρια να παραμείνουν στο κέντρο του Ηρακλείου

Μία πρόταση για το στεγαστικό πρόβλημα της Δικαιοσύνης στο Ηράκλειο Α. Η Δικαιοσύνη απονέμεται πάντα στο κέντρο της κάθε πόλης.  Η δικαιοσύνη  απονέμεται πάντα στο κέντρο της πόλης. Τούτο για δύο πολύ σημαντικούς λόγους. Πρώτον, διότι η δικαιοσύνη αποτελεί θεμελιώδη κοινωνική λειτουργία. Η απονομή της στο κέντρο του “άστεως”, εμπεδίδει την αίσθηση της δικαιοσύνης στους …

Τα δικαστήρια να παραμείνουν στο κέντρο του Ηρακλείου Διαβάστε Περισσότερα »